Kamis, 18 November 2010

Lagu - Lagu Pandu Hizbul Wathan

LAGU – LAGU PANDU HIZBUL WATHAN
·         MARS HW
Hizbul wathan Muhammadiyah sangat pesat berkembang
Diseluruh Inonesia bukan disini saja
Memegng amanahnya menjunjung agama
Teguh hati sebgai baja
Menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira
Sama – sama fakir dan kaya
Punya haluan sedikit bicara banyak bekerja

·         WATHANI MARS
Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathan
Pandu berdasar Islam Qur’an hadist untuk wathan
Marilah temanku saudaraku bangsaku
Bersatu menjunjung agamamu yang tentu
Rapatlah temanku dalam bekerja yang sungguh
Dalam Hizbul Wathan

·         HW ADA DIMANA – MANA
Pandu HW ada di mana – mana 2X
Hidup pandu HW
HW… YES

·         YEL – YEL HW
Pring kretek gunung gamping ambrol
Dasar ati mantep dadi HW jempol



·         MARS MUHAMMADIYAH
Bersatu bergembiralah
Kita murid Muhammadiyah
Seagama kita senegara kita
Bersatu, belajar, bekerja
Berbuat baik setiap masa
 Bakti ibu dan bapak
Sopan perwira tak putus asa
Tuk agama dan Negara

·         MINGGIR DONG
Minggir dong 3X
Minggir dong panduku mau lewat
Jangan di tengah jalan
Nanti terinjak – injak
Minggir dong 3X
                  APA tandanya Kota Jogjakarta
                  Tugu megah ada ditengah Kota
APA tandanya kita berkawan
Kita senasib seperjuangan

·         MALU – MALU
Malu – malu panduku tak boleh malu
Malu itu membuatku jelek melulu
Ya.. 4X
Panduku riang gembira



·         SELAMAT DATANG
Selamat datang bunda…               2X
Selamat datang kami ucapkan
Selamat datang bunda                  2X
Selamat datang kami haturkan
                  Ya…                             4X
Terimalah Salam dari adik – adik
Yang ingin kami maju bersama

·         BEBEK AYAM
Bebek…                 4X
Ayam….                 4X
Lalu hadap – hadapan
Bebek ayam Salam –salaman

·         TEPUK TANGAN
Mari kawan tepuk tangan tanda setuju               (plok…5X)
Selingkaran di iringi lagu – lagu merdu               (plok… 5 X)
Jangna suka topang dagu, pura – pura dungu     (plak…. 5X)
Itu sifat paling jelek jangan ditiru                        (plok…5X)

·         DUDUK
Duduk ya duduk                            2X
Jangan senggol – senggol             2X
Senggol – senggol                         2X




·         API UNGGUN
API kita sudah menyala
API kita sudah menyala
API ……………………….5X
API kita sudah menyala

·         HE PI YA
He pi ya ya ya
He pi ye ye ye
Aku seneng mlebu HW
Yen awan tak pikirke
Yen mbengi tak impekke
Saya suwe saya tresnane
Oke – oke yes

·         TOPI SAYA BUNDAR
Topi saya bundar, bundar topi saya
Kalau tidak bundar, bukan topi saya
Nb. Topi bisa diganti cincin, kalung, gelang bakso, bola, dsb

·         PANDU HW
(Lirik: tanjung perak)
Pandu HW memang keren
Pakai topi pakai hasduk
Tambah cantik tambah ganeng
Pakai HW makin oke
Jadi HW memang oye



·         SANG SURYA
Sang surya tetap bersinar
Syahadat dua melingkar
Warna yang hijau berseri
Membuatku rela hati
      Ya Allah Tuhan Robbiku
Muhammad junjunganku
Al Islam agamaku
Muhammadiyah gerakanku
Di timur fajar serah gemerlapan
Mengusir kabut hitam
Menggugah kaum muslimin
Tinggalkan peraduan
Lihatlah matahari telah tinggi
Di ufuk timur Sama seruan illahi
Rabbi sami’na WA atha’na
Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad junjunganku
Al Islam agamaku
Muhammadiyah gerakanku

·         SELAMAT DATANG
Selamat datang adik – adikku
Selamat datang pengenal baru
Gembira karna kedatanganmu
Selamat datang di pasukanku


·         Lirik lagu gundul – gundul pacul
Pandu… pandu HW we we
Ya... Ada di muga
Pandu – pandu HW we we
Memang pancen oke
Pandu HW dasare yo pancen oke

·         MARI LATIHAN HW
Lirik naik – naik kepuncak gunug
Mari pergi latihan
Berangkat setiap jumat
Jangan malu pakailah topi
Ajak teman – temanmu
Jangan malu pakailah hasdukmu
Ajak teman – temanmu

·         MARINA
Marina menari 3X
Menari di atas menara
Marina menari di atas menara
Marina merana di atas menara

·         YO MENARI
Yo... HW ku menari yo... HW ku
Tari tari topeng gelang geleng
Yo... HW ku menari yo HWku
Tari – tari petruk tari petruk manthuk manthuk


·         MENTAL PANDU HW
Dimana – mana aku bisa
Prestasi maju aku suka
Rajin aku lakukan
Malas aku tinggalkan
Itu mental pandu HW

·         BERMAIN LAYANG – LAYANG
Ku ambil handuk HWku
Ku ikut HW disini
Bersama teman- teman seregu
Mengalahkan yang lain
Sun flower 2X
Sun flower memang the best
Sun flower 2X
Sun flower kalahkan semua regu
Sun flower memang oke

Penggunaan Tongkat dalam Baris Berbaris

PENGGUNAAN TONGKAT DALAM BARIS – BERBARIS
1.      Sikap memberi salam bersama:
a.      Kepada rakanta hormat grak, tegak grak..
b.      Kepada pemimpin upacara hormat…grak…tegak …grak..
c.       Bubar…jalan
2.      Sikap member salam hormat:
a.      Kepada sang merah putih hormat….grak…tegak..grak…
b.      Kepada presiden/ gubernur/ bupati/ camat/ lurah hormat… grak… tegak… grak…
3.      Sikap hadap
Sikap untuk hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, tongkat di angkat sedikit ada aba – aba grak, tongkat kembali seperti semula.
4.      Sikap lencang kanan
Sikap lencang kanan,  tongkat yang tadinya ditangan kanan setelah ada aba- aba lencang kanan, tongkat dipegang pada tangan kiri ujung tongkat bawah tetap berada disebelah kaki kanan.
5.      Sikap maju jalan
Sikap maju jalan, 2 langkah kiri jalan, 2 langkah kebelakang. Pegang tongkat seperti senjata (tongkat menyilang di dada).
6.      Sikap istirahat
Tongkat diserongkan ke kanan tongkat lurus.

Sejarah lagu Kebangsaan

SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
Lagu kebagsaan bukanlah sekedar merupakan lagu untuk keindahan belaka, tetapi merupakan ungkapan dan cetusan cita – cita maksimal bangsa yang bersangkutan. Lagu kenagsaan Indonesia raya merupakan kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Lagu Indonesia raya yang diciptakan oleh Wage Rudolph Soepratman. Lagu Indonesia raya pertama kali diperdengarkan dalam konggres ke II di Jakarta yaitu Konggres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesische cluo jl. Kramat no. 106 Jakarta.
·         Hasil lagu ciptaan WR. Supratman:
a.      Ibu Kartini
b.      Mars PBI
c.       Suryawirawan
·         Tanggal 17 Agustus 1945 lagu Indonesia raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. ( PP NO. 44 Th 1958 tanggal 26 Juni 1958).
·         Penggunaan lagu kebangsaan:
Lagu kebangsaan diperdengarkan/ dinyanyikan:
-          Untuk menghormati kepala Negara/ wakil kepala Negara
-          Pada waktu penaikan/ penurunan bendera kebangsaan yang diadakan dalam upacara.
-          Untuk menghormati Negara asing
-          Sebagai perayaan nasional
-          Dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran.
·         Penggunaan lagu kebangsaan besama – sama dengan lagu kebangsaan asing
-          Apabila utusan kepala Negara pemerintahan Negara asing diperdengarkan lagu kebangsaan maka lagu kebangsaan asing itu diperdengarkan dahulu baru lagu Indonesia raya.
-          Pada waktu presiden menerima duta besar asing, lagu kebangsaan asing diperdengarkan dahulu, sedang lagu Indonesia raya diperdengarkan saat duta besar meninggalkan istana.
·         Larangan:
-          Digunakan untuk reklame dalam bentuk apapun.
-          Menggunakan bagian – bagian lagu kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan lagu Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan.
·         Tata tertib dalam menggunakan lagu kebangsaan:
-          Tidak boleh dinyayikan disembarang tempat/ menurut sesuka hatinya.
-          Tidak boleh dinyayikan dengann nada, irama, iringan dan gubahan lain.

Bendera Merah Putih

BENDERA MERAH PUTIH
A.     ARTI DAN MAKNA MERAH PUTIH
1.      Sebagai penjelmaan cita – cita tinggi dalam bangsa Indonesia
2.      Warna merah putih gula kelapa adalah warna dwi tunggal yang melambangkan kemuliaan, ketulusan, kesetiaan, dan kesatuan
3.      Merah berarti berani, putih berarti suci.
B.      SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH
1.      Warna merah putih digunakan sejak zaman kerajaan majapahit. Merah à kerajaan, putih à indah
2.      Dalam kitab Tambo Alam Minangkabau, berwarna merah, putih , hitam, artinya: merah: hulubalang, putih: agama, hitam: adat.
3.      Tahun 1927 PNI (Partai Nasional Indonesia) mengibarkan bendera merah putih bergambar kepala banteng.
4.      28 Oktober 1928. Saat konggres Pemuda ke II di ikarakan sumpah pemuda dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan.
5.      Bendera merah putih dikibarkan saat proklamasi 17 agustus 1945 disebut “ Bendera Pusaka Dwi Warna merah Putih”. Dikibarkan pada tiang yang tingginya 17 meter di istana Negara. Bendera pusaka dijahit oleh ibu Fatmawati Soekarno. Sedangkan tokoh pengibar bendera pusaka latief hendraningrat. Bendera pusaka mulai tidak dikibarkan tangaal 17-08-1969 karenasudah tua yang sekarang adalah duplikat.
6.      Pada UUD 45 pasal 35 dinyatakan bahwa bendera merah putih adalah sang merah putih.
7.      Bendera merah putih diatur dalam PP No. 40 tahun 1958. Tanggal 26 Juni 1958
8.      Ukuran bendera merah putih 2 dibanding 3 / 2X3 meter.



C.      PERATURAN PENGGUNAAN BENDERA MERAH PUTIH (PP NO 40 TH 1969)
1.      Bentuk dan jenis
a.      Berbentuk persegi panjang perbandingan 2:3
b.      Bendera yang berukuran 2X3 Meter dikibarkan dirumah – rumah/ gedung – gedung penjabat pemerintah.
2.      Waktu dan cara penggunaan
a.      Bendera dikibarkan saat sampai matahari terbenam.
b.      Bendera dikibarkan pada waktu:  HUT RI, peringatan hari besar Nasional, ada kunjengan tamu penting kenegaraan, perayaan perkawinan, perayaan organisasi/ muktamar, mendirikan bangunan, pertemuan/ peringatan tokoh – tokoh basional/ hari bersejarah, dan ketika ada perlombaan.
c.       Bendera dikibarkan tiap hari pada:
-          Rumah pejabat
-          Makam pahlawan
-          Gedung parlemen
-          Kantor, sekolah/instansi oemerintahan/swasta.
d.      Dipasang pada kendaraan presiden/ wapres ukuran 36 X 54 cm mentan pejabat lembaga tinggi Negara ukuran 30 X 45 cm.
e.      Jika dikibarkan di gedung/ halaman maka dipasang ditengah/ kanan
f.        Cara penggunaan bendera merah putih diatur dalam PP pemasangan bendera dalam rapat:
-          Jika dipasang merata, ditempatkan pada dinding diatas belakang ketua.
-          Jika pada tiang disebelah kakan ketua
-          Jika sebagai lencana dipasang pada dada sebelah kiri
-          Jika untuk menutup jenasah dipasang lurus memanjang. Merah di kanan atas putih di kiri bawah.
3.      Tata tertib penggunaan bendera merah putih
a.      Jika dipasang di dinding harus membujur rata
b.      Menaikkan/ menurunkan harus pelan, tidak boleh menyentuh tanah
c.       Jika dikibarkan setengah tiang:
-          Di naikkan ke ujung tiang baru diturunkan setengah tiang
-          Jika diturunkan, dinakkan sampai ujung baru diturunkan.
4.      Larangan
a.      Menyentuh tanah
b.      Untuk langit – langit rumah, pembungkus/ reklame perdagangan.
c.       Di gambari, dicelah, disulam pada barang – barang.
d.      Pada lencana yang terdapat huruf, angka/ gambar.
e.      Jika sudah tua / rusak haus dibakar.
5.      Ketentuan bendera bersama dengan bendera Negara lain
a.      Jika dengan bendera lain:
-          Jika hanya satu bendera asing maka disebelah kanan
-          Jika beberapa bendera asing maka ditengah – tengah
-          Jika menyilang maka kain merah putih dikanan, dan tiangnya di depan
b.      Jika dipasang dengan bendera organisasi
-          Jika hanya satu bendera panji, maka disebelah kanan.
-          Jika beberapa bendera panji, ditengah – tengah
-          Bendera merah putih harus lebih besar dan lebih tinggi
-          Tidak boleh dipasang menyilang dengan bendera panji.